Kurumsal Eğitimler

* İş analizi iş gücü planlaması

* Eğitim planlaması eğitimi

* Kariyer planlama eğitimi

* Performans yönetimi eğitimi

* Oryantasyon

* Mülakat teknikleri

* Personel ve özlük işleri eğitimi

* Takım olma eğitimi

* 5s eğitimi

* Kosgeb destekleri eğitimi