Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık hizmeti; şirketlerin ve kurumların idari ve işletme sorunlarını inceledikten sonra, çözüm seçeneklerini ve fırsatları belirleyip, şirketlerin ve kurumların uygulamalarına destek olan bağımsız ve objektif bir profesyonel hizmettir.
Kurumsal danışmanlık hizmetleri, şirketlerin içerisindeki yönetim sistemlerinin ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek problemlerin ve eksikliklerin kontrol edilmesini, kontroller sonucunda şirketin hedefine giden yolda eksikleri dolduracak veya telafi edecek yeni çözüm yolları deneyerek, yapılması planlanan çalışmaların kararlarını alır. Tüm bu çalışmalar kurumun kimliğine ve ulaşmak istediği hedeflere uygun olarak düzenlenir ve uygulanır. 
Dinamik CV olarak biz; Şirketlerin hem dış yönetim hem de iç yönetimde rekabet gücü hem de çalışanlarının iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların yönetim ile ilişkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun rekabet gücü ile üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan kontrolleri ve çözümleri planlamayı hedefliyoruz. 


Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz

* Şirketin mevcut durumun analizini yapma

* Var olan organizasyon şemasını incelemek, gerekli olduğu takdirde organizasyon şeması ile görev tanımlarını ve görev matrislerini oluşturmak

* İş planı yapmak ve uygulamanın yönetimi için destek vermek

* Şirketin vizyon, misyon ve yıllık hedeflerine uygun Stratejik Yönetim Planını oluşturmak ve uygulamak

* Yapılan yeni uygulamaların takibi ve desteğini vermek  gibi daha birçok hizmeti sunarız.