Şirketler için IK

Türkiye’de zaman zaman, insan kaynakları departmanlarında yaşanan problemler, krizler, bordrolama ve özlük dosyası hazırlama uygulamalarında yapılan hatalar, iş tüzüğüne ve anayasaya uygun olmayan “ yanlış kararlar” neticesinde şirketler, hem zaman hem de maddi olarak zarara uğramaktadır. 

Bordrolama  sadece ücret/maaş düzenlemek olarak bilinse de aslında yasal yükümlülüğü olan kanun ve yönetmeliklerin sürekli takibinin yapılması gereken konular titizlikle hazırlanmalı ve yönetilmelidir. 

Diğer bir yandan; İşveren, işçilerine karşı tüm sorumluluklarını ve sözlerini yerine getirmesine rağmen, insan kaynaklarındaki yetersiz bilgi, hatalı veya eksik uygulamalar yüzünden işçilerde memnuniyetsizlik oluşurken, iş gücü kalitesi de düşmektedir. 

Şirketlerin; İnsan kaynakları departmanının görev ve sorumluluklarından olan seçme ve yerleştirme süreçleri, motivasyon, eğitim veya özlük bordrolama alanlarındaki çalışmaların yoğun iş temposu nedeniyle tam anlamında kontrol edilememesi nedeniyle işçi ve işveren ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Dinamik Cv olarak,  11 yıllık insan kaynakları danışmanlığı deneyimimiz ve mutlu referanslarımız ile şirketlerde yaşanan İK sorunlarını ortadan kaldırmak, insan kaynaklarındaki bordrolama , özlük işlerini üstlenerek; seçme-yerleştirme, şirketlerdeki verimliliği arttırmak  ve insan kaynakları departmanlarının asıl işlerine odaklanmaları için firmanınız iş yükünü paylaşmak için yanınızdayız.

* Bordrolama Hizmetimiz 

- Puantaj kontrol ve uygulama formları denetlenmesi

- PKUF’un belgeler ile kontrol edilmesi

- Aylık işe giriş ve çıkış çizelge kontrolü

- Aylık vergi, SSK ve iş kanununda yapılan değişiklikler, yönetmeliklerin gözden geçirilmesi

* Özlük İşleri Hizmetimiz

- İşkur’a, Sgk’ya, vb. resmi kurumlara süresi içinde verilmesi gereken tüm evrakların hazırlanması

- Personel özlük belgeleri temin/tamamlama takibi yapılması

- Personel özlük dosyası hazırlanması

- Personele iş sözleşmesi imzalatılması

- Pdks programı giriş/çıkış hareketlerinin raporlanması

- Aylık İş gücü  raporu hazırlanması

- Yıllık ücretli izin veya diğer izinlerin hesaplamalarının yapılması

- İzin defterleri düzenlenmesi, personel imzaları alınması gibi birçok görev ve sorumluluğu paylaşmaktan  gurur duyarız.